Göz kapağı tümörleri

Göz kapağı ve çevresinde görülen tümörlerin yaklaşık 3/4`ü iyi huylu tümörlerdir. Keratozlar, nevüsler, epidermoid kistler ve şalazyon iyi huylu tümörlerin çoğunu oluşturur. Tedavisi cerrahidir. Kötü huylu tümörlerin %90`ını bazal hücreli karsinom oluşturur. Ayrıca squamöz hücreli karsinom ve sebase bez karsinomu göz kapağının diğer kötü huylu tümörlerindendir. Göz kapağında iyileşmeyen yara olduğunda mutlaka göz hekimine muayene olup, bunun kötü huylu bir tümör olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Tedavisi cerrahidir. Erken tedavi ile tümörden tamamen kurtulmak mümkün iken tedavi edilmemiş ileri vakalarda göz çevresine ve arkasına yayılan tümörler gözün kaybına neden olabilir.
Göz kapağı tümörleri
Sağ göz alt kapak bazal hücreli karsinom
Aynı hasta tedavi sonrası